Drevodom na južnom Slovensku, plocha domu 95 m2, drevená rámová konštrukcia

Zavolať