Projekt pre stavebné povolenie

Táto projektová dokumentácia je určená pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre danú stavbu. Jej účelom je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Presný obsah projektovej dokumentácie je daný zákonom a príslušnými stavebnými normami.

Pri vypracovávaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dbám predovšetkým na kvalitu. Chcem, aby daný stavebný projekt neslúžil len pre vydanie stavebného povolenia, ale aby sa s ním aj reálne dala stavba postaviť, preto do projektu dávam aj veci nad rámec požadovaný stavebným úradom. Mojim cieľom je, aby každá stavba, ktorá sa prostredníctvom našich projektov zrealizuje bola funkčným originálom s vysokou pridanou hodnotou.


Dokumentácie na stavebné povolenie ZAHŔŇA:


 • Projektovú dokumentáciu, časť Architektúra
 • Projektovú dokumentáciu, časť Statika
 • Projektovú dokumentáciu, časť Energetické hodnotenie stavby
 • Projektovú dokumentáciu, časť Požiarne posúdenie stavby
 • Projektovú dokumentáciu, časť Vodovodná prípojka
 • Projektovú dokumentáciu, časť Kanalizačná prípojka
 • Projektovú dokumentáciu, časť Zdravotechnika
 • Projektovú dokumentáciu, časť Vykurovanie
 • Projektovú dokumentáciu, časť Rekuperácia
 • Projektovú dokumentáciu, časť Elektrická prípojka
 • Projektovú dokumentáciu, časť Elektroinštalácia
 • Projektovú dokumentáciu, časť Ochrana pred bleskom
 • 5 x tlačená komplexná Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • 1 x projektová dokumentácia v pdf formáte
 • 1 x projektová dokumentácia v dwg formáte

Celková cena je na individuálnej dohode s klientom a závisí od veľkosti stavby, konštrukčného riešenia a zložitosti pozemku. Pohybuje sa od 2 600 € pre dom do 110 m 2.

Zavolať