Realizačná dokumentácia

Tento stupeň dokumentácie obsahuje okrem detailov uvedených v projektoch na stavebné povolenie, podrobnejšie rozpracované výkresy a ostatné časti projektovej dokumentácie. Aj keď nie je povinnou časťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, slúži predovšetkým na kvalitné postavenie viacerých špecifických detailov danej stavby. Obsahuje presne navrhnuté materiály podľa dodávateľa, ich výkaz a výmer, súhrn všetkých prác a ďalšie špecifické detaily podľa typu stavby.
Zavolať